Sevland får ny sjanse i Ryfast

Flertallet i kommunalstyret for byutvikling og Ryfast-motstandernepå Hundvåg, blir rett og slett overkjørt i en uttalelse frakommuneadvokat Tor Plathe som kom nå i formiddag.