Ny lærebok om nyskaping

— Boka knuser myten om at innovasjon er forbeholdt nye it-bedrifter. Nyskaping og endringsprosesser er avgjørende også for større etablerte bedrifter.