Fartsbot betales ved bommen

Kjører du for fort, kan du gjøre opp ved hjelp av køfri-brikken.Rogaland er valgt til forsøksordning.