Dramatisk økning av barn på Krisesenteret

Antall overnattingsdøgn for barn ved Krisesenteret i Stavanger økte med nesten 70 prosent fra 2004 til 2005.