• Fjord 1

Nye gassferjer passer ikke i ferjestøene