Truet sosialarbeider

En 33-årig irakisk statsborger er i Sandnes tingrett dømt til 30 dagers betinget fengsel og 5000 kroner i bot for å ha truet en sosialansatt på livet.