Aksjeutvidelse i AS Riskafjord

Båten «Riskafjord II» har også venner i Stavanger, og styret i selskapet AS Riskafjord innbyr til aksjeutvidelse.