150 års kamp mot havet

Fra 1837 og til i dag har det vært mer enn 500 forlis på kyststrekningen fra Kvitsøy til Åna-Sira.