- Legane bør følga betre med på p-piller

Ina Gundersen (35) frå Stavanger meiner legar bør bli flinkare til å informera om biverknadar av p-pillebruk.