Informasjon om søppelplanar

I kveld er det folkemøte på Vigrestad. Der skal planane for Hermod Teigen sitt fragmenteringsanlegg på industriområdet Småhaugane leggjast fram.