Utbyggingsselskap for Jåsund rundt hjørnet

Når den politiske møtevirksomheten starter igjen 31. august, får formannskapet i Sola forelagt en sak om etablering et vedtatt utbyggerselskap for Jåsund-utbyggingen.