Vedhandleren på Fister

Nærmere 3000 sekker ved har Jan Hetland solgt på en dag i dennekuldeperioden. Vedsekkene leverer han på døra til kundene. Men nåren dresskledd ungdom ønsker sekkene på plass i kjelleren, sierHetland nei.