11-åring fant tyvegods

En 11 år gammel gutt fant i går flere smykker og ringer mellomAuglendsveien og Vaulen skole.