Strakstiltak over Haukeli

Statens vegvesen innfører nattkjøring over Haukeli for kjørtøy opptil 4,1 meter.