Suldal vurderer hytteskatt

Ved å krevja eigedomsskatt frå eigarane av dei rundt 1800 hyttene iSuldal, kan kommunen få inn ekstra pengar til turstiar,badeplassar, skiområde og andre tilbod som hyttefolket nyt godt av.