Vil ha tilskot frå stat og fylke

Det må nytenking til dersom Hå gamle prestegard skal ha ei like blomstrande framtid som den har nær fortid.