Hvor ville tør vi å være i 2008?

At Stavanger skulle bli oljehovedstad var naturgitt og forutsattebare noen flinke politiske håndverkere. At Stavanger skulle blieuropeisk kulturhovedstad var en helt vill idé. Gårsdagens «oui!»fra Europas kulturministre må ikke innebære at villskapen tarslutt.