• Rødne.

«Rygerkongen» til 25 millioner

Rødne har overtatt ny båt. Dåpen blir 10. juni.