Vil klage til jernbanedirektøren

Jernbaneverket ber Sandnes kommune utsette planen for etterbruk av Brueland godsterminal på ubestemt tid. Sandnes kommune akter å bringe tvisten til topps.