- Narkotallene er ikke avskrekkende

Til nå i år har politiet registrert dobbelt så mange saker på salg, bruk og besittelse av narkotika per innbygger i Stavanger som i Sandnes. Det har ikke vært noen overdosedødsfall i Sandnes i år.