Fredheim gårdsanlegg får ikke støtte

Sandnes: Sandnes kommune søkte tidligere i år Norsk Kulturminnefond om støtte til å rehabilitere gårdsanlegget på Fredheim-eiendommen på Austrått. Nylig fikk kommunen avslag på sin søknad. Norsk Kulturminnefond begrunneravslaget med at anleggets bevaringsstatus er udefinert og den antikvariske statusen uklar. Kulturminnefondet presiserer at de ikke går inn i offentlig eie uten at vesentlige allmennhetsinteresser inngår og at den antikvariske ambisjonen er meget tydelig.