Stavanger blir såkornby

Regjeringen og Frp er enig om statsbudsjettet for neste år.Universitetsbyen Stavanger får såkornfond på lik linje med Bergen,Trondheim og Oslo, etter press fra Frp.