Vatnebonde klager til fylkesmannen

Grunneier og bonde Lars B. Wathne har klaget vedtaket om ekspropriasjon av grunn nord-øst for Vatnekrossen inn til fylkesmannen i Rogaland.