Rekordpågang hos Dixi

Ved Dixi ressurssenter for voldtatte i Stavanger har de mottatt over 300 henvendelser så langt i år.