- Legg ned Helse Vest

Helse Vest får flengende politisk kritikk for slett håndtering av nevrokirurgi-striden mellom Bergen og Stavanger.