Mange ofre på overgrepsmøte

35-40 personer møtte opp på det første møtet til Støttegruppen for personer som har opplevd overgrep under offentlig omsorg.