2008-sjef i kikkerten

Styret for Stavanger 2008 er midt i prosessen med å intervjue og vurdere kandidater til toppdirektørstillingen for Stavanger 2008.