Skadelig miljø- avfall fjernes etter 15 år

I 1989 ble det påvist helsefarlig miljøavfall under bolighuset ØvreKleivegate 8. Mer enn 15 år seinere kommer Stavanger kommune i gangmed rensingen.