Stavanger bruker byrå

— Stavanger har overdratt mye til Lindorff, og vi har gode erfaringer med å bruke et eksternt inkassobyrå. Hensikten vår er å komme raskt til enighet med dem som skylder penger, og få gjort en avtale om tilbakebetaling. Det verste er å la regningene bygge seg opp, sier økonomidirektør Bjørn Tungland i Stavanger kommune.