Finnøy-investeringar for over 700 millionar

Over 700 millionar til tunnel og annan infrastruktur skal gi ny vekst i Finnøy.