Det hev to roser sprunge

Utendørs blomstring i julen! Nå har Tone Gundersen opplevd dét også.