• Stora Svela, men ikke Heiaveien. Arnt Olav Klippenberg

GPS-en viser ikke veinavnet

Etter mye fram og tilbake klarte endelig Bjerkreim å gi gater og veier navn, problemet er bare at de ikke alltid dukker opp på GPS-en.