Ingen svar for Jørpelandselva

Det er foreløpig uavklart hvilket alternativ fylkes— utvalget vil lande på når det gjelder utbyggingen av Jørpelandselva.