Sinne og sorg etter gravskjending

Tora Brit Salvesen tok til tårene da hun fant de veltede gravsteinene. Nå håper hun de skyldige blir tatt.