SUS må spare selv om flere er syke

Antall sykehusopphold økte med med 10 prosent i første kvartal ved SUS.