Idyllen skal sikrast for framtida

Stavanger kommune satsar på å bevara mangfaldet i området rundt Kleppegården og den såkalla Mississippi— skogen.