Fjellkommuner vil gjete villrein

Landskapsvernområdet i Setesdal Vesthei — Ryfylkeheiene ble opprettet ved Kronprinsregentens resolusjon 20. april 2000.