Vil innfri pensjonskrav i sykehjemsanbud

Det er usikkert hvordan private bedrifter vil reagere på kravet om pensjonsordninger.