Vil bevare Gimle Gård

Ap programfester at Gimle Gård og Ørnestein gårdsbarnehage ikkeskal omringes av en massiv boligutbygging, slik kommuneplanen iStavanger legger opp til.