Nei til voldtektsmottaket

Hå kan seia nei til å delta i voldtektsmottaket ved legevakten i Stavanger.