Færre trygdejuksere i Rogaland

Trygdeetaten satte en ugrei rekord i fjor. 268 trygdede ble anmeldt for trygdejuks. Det er 13 prosent, eller 35 anmeldelser, flere enn i 2001.