Flyavtaler for oljeselskaper

Reisebyrået Via Flyspesialisten Stavanger har fått kontrakt om reisebyråavtaler med de nyfusjonerte oljeselskapene Conoco Phillips.