Lønnsomt avfall

Etter tre år i drift er gjenvinningsanlegget på Forus i verdenstoppen.