Tett i tett med unger

Tettbebygde felt betyr mange småbarnsfamilier og tettere kontakt med naboene.