Hinna videregående best i klassen

Stor tillit mellom ledelsen og de ansatte lønner seg for elevene ved Hinna videregående skole.