- Ingen misnøye med politiledelsen

Politiledelsen har full tillit hos de tillitsvalgte ved Stavanger og Sandnes politistasjoner.