- Rundspørring ga nye verdifulle opplysninger

Politiets dør-til-dør-aksjon på og rundt Domkirkeplassen fredag ganyttig informasjon. Innsatsen i Oslo økes kraftig.