Forbindelser til Østfold

Flere rallykjørere med kriminelle karrierer har tilknytning til Østfold. En kilde med direkte kjennskap til etterforskningen bekrefter at ransetterforskerne er informert om og fatter en viss interessere for noen navngitte rallykjørere og deres tilhørighet til området øst for Oslofjorden.