Polititeori: Her trente ranerne

Folk i svarte drakter er de siste ukene før ranet sett hyppig inærheten av Ølberg-skogen. En av politiets teorier er at ranernehar trent ved en paintballbane for å vekke minst mulig oppsikt.