Fem tonn poteter drukna

Du har ikkje mykje å stilla opp med mot Håelva når du er potet.